БУЛ ЕКС КУРИЕРИ - КАРГО ЕКСПРЕС
Код на доставка офис-офис

офис - врата

врата-офис 

врата-врата
без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС
непалетизирани колетни пратки с общо
тарифно тегло на всички пакети над 100 кг.
0.36 лв. 0.43 лв. 0.44 лв. 0.53 лв. 0.52 лв. 0.62 лв.
срок на доставка до 17:00 ч. на следващия работен ден
с изключение на населените места, които се обслужват по график
При неуказване на съдействие за товарно – разтоварни дейности,
Бул Екс Куриери ООД начислява такса ТРО  в размер на  5 лева без ДДС,която е за сметка на платеца на услугата.