БУЛ ЕКС КУРИЕРИ - ПАЛЕТНИ УСЛУГИ
Код на доставка офис-офис

офис - врата

врата-офис 

врата-врата
без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС без ДДС с ДДС
стандартен европалет до 600 кг
(с размери 80 см/120 см/180 см)
75.00 лв. 90.00 лв. 90.00 лв. 108.00 лв. 108.00 лв. 129.60 лв.
срок на доставка до 17:00 ч. на следващия работен ден
с изключение на населените места, които се обслужват по график
При неуказване на съдействие за товарно – разтоварни дейности,
Бул Екс Куриери ООД начислява такса ТРО  в размер на  5 лева без ДДС,която е за сметка на платеца на услугата.