БУЛ ЕКС КУРИЕРИ - ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. Наложен платеж % от инкасираната сума: 1% без ДДС
2. Застраховка на пратка % от стойността на пратката: от 0.20 % до 2.0 % за стъкло
3. Фиксиран час на доставка - до 10.00 часа Надбавка на пратка: 4.00 лв. без ДДС / 4.80 лв. с ДДС
4. Фиксиран час на доставка - до 12.00 часа Надбавка на пратка: 2.00 лв. без ДДС / 2.40 лв. с ДДС
5. Съботна доставка Надбавка на пратка: 4.00 лв. без ДДС / 4.80 лв. с ДДС
6. Покупка на стоки % от стойността на стоката: 3% без ДДС / 3.60% с ДДС
7. Наем на хладилна чанта Надбавка на пратка 4.00 лв. без ДДС / 4.80 лв. с ДДС
8. Пратка с обратна разписка Надбавка на пратка 2.00 лв. без ДДС / 2.40 лв. с ДДС
9. Бартер Размяна на стока от разстояние в един и същи ден и час чрез Куриер
10. Връщане на обратни документи Надбавка на пратка 2,00 лв. без ДДС / 2,40 лв. с ДДС
11. Входящ номер Надбавка на пратка 2,00 лв. без ДДС / 2,40 лв. с ДДС

Допълнителни условия:

1. Максимално допустимо тегло на един пакет - 30 кг и дължина 3 метра.
2. Пратките се таксуват по тарифно тегло, което представлява по-високото от реалното или обемното тегло. Обемното тегло се изчислява по формула: Vg = a.b.c /6000 (обща ширина [см] x дължина [см] х височина [см]) / 6000, за страната и Vg = a.b.c /6000 (обща ширина [см] x дължина [см] х височина [см]) / 5000, за международни пратки.
3. При заявка за доставка за град от първа зона, на документални пратки или пощенски колети до 1 кг, на количества над 20 пратки и срок на доставка 2-3 работни дни, можем да ви предложим персонална оферта.
4.
Документални пратки са пратки на хартиен носител формат А4, които са с тегло до 0,200 кг.
5. Клиентът се изчаква за опаковане и подготовка на пратката 15 (петнадесет) минути след предварително уговорения час. При задържане на Куриера след този срок се добавя такса от 5,00 лв. без ДДС/6,00 лв. с ДДС към цената на доставката.
6. Наемане на хладилна чанта става след предварителна заявка, като за доставка се приемат пратки с максимални размери:дължина 30см/ ширина 17см/ височина 30см.